Odstúpenie od zmluvy/objednávky do 14dní/

Prosíme Vás ak sa Vám dá /neukladáme ako povinnosť/zašlite nám toto vyplnené tlačivo -odstúpenie od zmluvy spolu s tovarom na adresu: katozuz s.r.o. - Zuzana Kudelčíková Banská Štiavnica 96901

Predávajúci:

katozuz s.r.o. Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava Česká republika

Kupujúci:

Číslo faktúry alebo objednávky:

Dátum kúpy:

Názov výrobku:

Vaše číslo účtu vo formáte IBAN:

Náklady spojené s obstaraním a vrátením tovaru:

Uplatnenie odstúpenia od zmluvy do 14dní je: vrátenie nepoškodeného a nepoužitého tovaru pokiaľ možno v pôvodnom neporušenom obale vrátane všetkej dokumentácie a príslušenstva do 14dní od prevzatia objednávky. Peniaze budú vrátené po skontrolovaní stavu a kompletnosti vráteného tovaru v lehote do 14dní od doručenia na Vami uvedený účet vo formáte IBAN.

V  dňa

podpis:

Odstúpenie od zmluvy.pdf